Marketing w prasie

Marketing prasowa obecna jest zarówno w codziennych gazetach, jak i w specjalistycznych czasopismach. Ażeby była ona skuteczna, niezbędna jest wiedza na zagadnienie tzw. środowiska prasowego. Znajomość rynku i jego odbiorców to podstawa, dzięki której można dobrze wybrać rodzaj prasy dla danej reklamy i dotrzeć z nią do grupy najbardziej zainteresowanych osób.

Na rynku prasowym podstawowe znaczenie posiada częstotliwość ukazywania się dokładnie określonej pozycji. Miesięczniki, czyli czasopisma codzienne , a oprócz tego periodyki (tygodniki, dzienniki czy kwartalniki) odróżniają się między sobą zarówno formą wydania, jak i grupą czytelników.
Marketing prasowa chętnie korzysta z popularnych gazet, zarówno tych ogólnokrajowych, jak i regionalnych. Ichniejszym pozytywną właściwością jest szeroki zasięg , a dodatkowo szerokie grono czytelników. Minusem promocji zamieszczanej w takiej gazecie jest jednakże dość niska jakość druku, krótkie życie egzemplarza , a oprócz tego stosunkowo duża cyfra reklam ukazujących się w jednym numerze.
Inną specyfikę posiadają już czasopisma, które docierają do ściślej określonych grup społeczeństwa. Ich kluczową pozytywną właściwością jako miejsca na reklamę jest wysoka skuteczność komunikacji, znakomita jakość druku , a oprócz tego długie życie egzemplarza. Innym plusem wykorzystywania promocji zamieszczanej w czasopiśmie jest możliwość dotarcia z przekazem do wyspecjalizowanej grupy odbiorców. Koszty przygotowania materiału do publikacji , a oprócz tego samo umieszczenie promocji są tu już znacznie wyższe niż w przypadku popularnych dzienników.

Share