Uprawnienia budowlane – dla kogo?

Jeśli chcemy zdobyć awans w biznesie budowlanej, warto korzystać z rozwiązania, jakim są uprawnienia budowlane. Są to uprawnienia, które umożliwiają prowadzenie samodzielnych prac technicznych w zakresie projektowania, jak także prowadzenia robót budowlanych. Takie uprawnienia można zyskać jedynie i wyłącznie poprzez zdanie pozytywnie obu części egzaminu organizowanego przez polską izbę Inżynierów Budownictwa.

Egzamin na uprawnienia budowlane – to trzeba wiedzieć
Należy zaznaczyć że egzamin jest organizowany w całym kraju w tym samym czasie. Egzamin składa się z dwóch części. Pierwsza to test, jednakże druga część, do której można przystąpić tylko po pozytywnym zdaniu pierwszej, ma charakter egzaminu ustnego zdawanego przed komisją kwalifikacyjną. Należy podkreślić, że uprawnienia budowlane są wydawane w postaci decyzji administracyjnej komisji kwalifikacyjnej. Ogólnie rzecz biorąc uprawnienia dzielą się na dwa podstawowe rodzaje, a mianowicie uprawnienia do projektowania oraz uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych. Ten kluczowy podział dzieli się na szereg specjalności, w obrębie których możemy ubiegać się o dodatkowe uprawnienia budowlane. Do tych specjalności zalicza się specjalność architektoniczną, inżynieryjną, konstrukcyjno-budowlaną, instalacyjną. W obrębie specjalności instalacyjnej charakteryzuje się komunikacyjną, wentylacyjną, gazową, wodociągową, cieplną, kanalizacyjną oraz elektroenergetyczną. Natomiast uprawnienia w specjalności inżynieryjnej dzielą się na mostową, drogą, kolejową, wyburzeniową oraz hydrotechniczną.

Polecam: uprawnienia budowlane.

Share

Dodaj komentarz