Egzamin na uprawnienia budowlane

Jeżeli chcemy dostać dodatkowe uprawnienia w biznesie budowlanej, to powinniśmy zapisać się na egzamin na uprawnienia budowlane, który organizowany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa. Termin egzaminu jest jednakowy dla wszystkich lokalizacji, prócz tego składa się z dwóch części, a mianowicie egzaminu pisemnego a także egzaminu ustnego zdawanego przed komisją kwalifikacyjną.
Co warto mieć świadomość tego na temat egzaminu na uprawnienia w biznesie budowlanej?
Głównie osoby, które chcą poszerzyć swoje kompetencje i uzyskać dodatkowe uprawnienia w biznesie budowlanej powinny posiadać świadomość, że do egzaminu na uprawnienia budowlane mogą podejść wyłącznie osoby, które spełniają kryteria zawarte w przepisach budowlanych.

Te kryteria dotyczą dobrego tytułu naukowego, średniego bądź również wyższego, jak też posiadania należycie długiego stażu w branży budowlanej przykładowo w biurze projektowym czy również na placu tworzenia. Osoby, które spełniają te wymogi, mogą zapisać się na sesję egzaminacyjną. Pamiętajmy także o tym, że uprawnienia budowlane mogą być wydawane w formie bez ograniczeń, jak też ograniczonej do typowych niedużych budynków, szczegóły znajdziemy w przepisach prawa budowlanego. Przed przystąpieniem do egzaminu pozostaje nam jeszcze wybrać odpowiednią specjalność, ponieważ uprawnienia dzielą się na uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, ale w obrębie nich wyróżniamy jeszcze szereg specjalności, np specjalność instalacyjną, inżynieryjną czy też konstrukcyjno-budowlaną.

Źródło informacji: uprawnienia budowlane.

Share

Dodaj komentarz